ارومیه - ورزش - ساختمان آوا

قرارداد پیک موتوری


ویژگی ها:

نوع قرارداد : غیر بیمه ای
مخاطبان : رستوران و کترینگ
80,000 تومان
49,000 تومان
دانلود پس از پرداخت

قرارداد پیک موتوری غیر بیمه ای

یکی از دغدغه های مهم  اکثر رستوران ها و کترینگ ها امروزه تحویل به موقع و در اسرع وقت سفارشات به مشتریان است و این امر نیازمند استفاده از خدمات پیک های موتوری می باشد . این قرارداد به شما کمک می کند تا افرادی که به عنوان پیک موتوری در مجموعه خود استخدام مینمائید به واسطه دریافت تضامین متعهد تر نمائید . همچنین این قرارداد به واسطه نحوه نگارش و استفاده از مواد قانونی دقیق شخصی که به عنوان پیک موتوری استاخدام مینمایید را از مشمولیت قانون کار خارج می نماید و شما درقبال پرداخت بیمه تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حقوق طبق قانون کار هیچ مسئولیتی نخواهید داشت .