ارومیه - ورزش - ساختمان آوا

لیست اخبار و مقالات حساب سنج

به مجله ما خوش آمدید. در اینجا می توانید جدیدترین اخبار شرکت و مقالات تخصصی را بیابید.


آخرین مقالات


مطالب بیشتر

آشنایی با تاثیرات پرداخت مالیات

آشنایی با تاثیرات پرداخت مالیات؛ پرداخت مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت این بودجه را برای پروژه های تجاری و رشد اقتصادی کشور خود مصرف می کند. به همین دلیل پرداخت مالیات از طرف مردم تاثیر قابل توجهی برای وضعیت اقتصادی کشور دارد! بهتر است

مطالب بیشتر

بررسی تاثیر مالیات در اقتصاد دولت ها

تاثیر مالیات در اقتصاد دولت ها؛ یکی از مباحث مهم اقتصادی در هر جامعه! مالیات در سراسر دنیا به عنوان بخشی از منبع درآمد دولت ها محسوب می شود و تعداد زیادی از افراد جامعه بدون اطلاع از این مسئله، روزانه در حال پرداخت مالیات هستند. دولت

مطالب بیشتر

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های مالیاتی

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های مالیاتی؛ سنگ بنای تشکیل یک دولت! مالیات به مبلغی گفته می شود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند تا آن را به منظور تامین هزینه های عمومی جامعه به دولت ها پرداخت کنند. ممکن است مبلغ مالیات ثابت یا متغیر باشد.

مطالب بیشتر

آشنایی با مفاهیم اساسی در مالیات

آشنایی با مفاهیم اساسی در مالیات؛ یکی از اقدامات مهم در زمان محاسبه و پرداخت مالیات! اگر به اندازه کافی به مقررات و مفاهیم مالیات توجه نداشته باشید، می تواند پیامدهای قانونی ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. توصیه می کنیم تا با این مفاهیم آشنا شوید.

مطالب بیشتر

آشنایی با انواع تبصره های مالیاتی

آشنایی با انواع تبصره های مالیاتی؛ مفاهیم اساسی در بحث مالیات! آیا می خواهید اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید؟ منظور از معافیت مالیات چیست؟ انواع تبصره های مهم مالیاتی کدامند؟ این تبصره ها چه کاربردی دارند؟ چرا خواندن ماده های مهم مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است؟

مطالب بیشتر

انواع مالیات ها کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

مالیات و انواع آن؛ هزینه ای که افراد جامعه آن را پرداخت می کنند تا هزینه های عمومی دولت تامین شود! آیا می خواهید اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید؟ آیا می دانید منظور از مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران کدامند؟ چرا مالیات باید پرداخته شود؟

مطالب بیشتر

آشنایی با مزایا و معایب مالیات

آشنایی با مزایا و معایب مالیات؛ یکی از روش های مهم جمع آوری درآمد دولت! آیا می خواهید اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید؟ منظور از مالیات چیست؟ مالیات چه مزایا و معایبی دارد؟ دولت ها چرا از صاحبان کسب و کارها مالیات دریافت می کنند؟ عدم پرداخت مالیات

مطالب بیشتر

آشنایی با انواع روش های حسابداری و حسابرسی

انواع روش های حسابداری و حسابرسی؛ قوانینی که یک شرکت یا سازمان در گزارش درآمدها و هزینه ها از آنها پیروی می کند! آیا می خواهید با این روش ها آشنا شوید؟ چرا باید با انواع روش های حسابداری آشنا شویم؟ انواع روش های حسابداری و حسابرسی کدامند؟ آیا

مطالب بیشتر

آشنایی با مزایا و معایب حسابداری

آشنایی با مزایا و معایب حسابداری؛ یکی از مهم ترین مواردی که قبل از شروع کار حسابداری باید در نظر بگیرید! آیا می خواهید اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید؟ حسابداری چه نوعی شغلی است؟ بازار کار حسابداری چگونه است؟ به نظر شما حسابداری چه مزایا و معایبی دارد؟

دسته بندی موضوعات